Zapytanie Ofertowe Nr 3/2021 w trybie zapytania ofertowego / Zakup i dostawa stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez / Zakup i dostawa stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem” w ramach Działania: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszam do złożenia oferty cenowej na planowane zakupy, opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, i których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartość 50.000 zł netto"

Załączniki do pobrania:

Kontakt / willkommen

TOKFREZ Produktionsfirma Trade Service

Targowisko 559, 32-015 Kłaj
Małopolska, POLSKA
NIP 868-111-68-18
REGON 852735319

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: biuro@tokfrez.pl

Bei detaillierten Anfragen empfehlen wir Ihnen, sich an einen unserer Spezialisten zu wenden, dessen Liste Sie unter der Registerkarte finden kontaktformular

Das könnte Sie auch interessieren:

Wymieniacze podkładów kolejowychZęby zrywające ripperyPodwozia kolejoweKciuk dociskowy hydraulicznyŁyżki specjalistyczneMaszyny do 25 tonSiłowniki hydrauliczneGrabie do roślin rzecznychWersja na 1 siłownikuKarczownik do maszyn powyżej 9 tonTyp Karczownik chwytak do pniManipulatory spawalniczeŁyżka do BIG-BAGChwytak do materiałów sypkichSzczęki do recyklingu pojazdówKarczownik hydraulicznyMinikoparkiInne produktyŁyżki do skarpowaniaMaszyny powyżej 9 ton
Przystawka niwelującaWersja na 2 siłownikachManipulatory spawalniczeSkarpowa ażurowaWyburzeniowo - sortującyPrzeciwwaga plecakowaZ głowicą wychyłuTyp Podwozia kolejoweTyp Wyburzeniowo - sortującyWersja na 2 siłownikachMaszyny do 35 tonWersja na 1 siłownikuSkarpowa ażurowaWyburzeniowo - sortującyWymieniacze podkładów kolejowychŁyżka skalnaWersja na 2 siłownikachWyburzeniowo - sortującyTiltraton głowica wychylno-obrotowaMaszyny do 35 ton
Laden

do_gory