Zapytanie Ofertowe Nr 2/2022 / Zakup i dostawa manipulatora spawalniczego oraz robota spawalniczego do wysięgów

Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawa manipulatora spawalniczego oraz robota spawalniczego do wysięgów” w ramach projektu „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez” w ramach Działanie: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską.

Załączniki do pobrania:

Kontakt / willkommen

TOKFREZ Produktionsfirma Trade Service

Targowisko 559, 32-015 Kłaj
Małopolska, POLSKA
NIP 868-111-68-18
REGON 852735319

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: biuro@tokfrez.pl

Bei detaillierten Anfragen empfehlen wir Ihnen, sich an einen unserer Spezialisten zu wenden, dessen Liste Sie unter der Registerkarte finden kontaktformular

Das könnte Sie auch interessieren:

Wymieniacze podkładów kolejowychGrabie do roślin rzecznychInne produktyKarczownikiPrzeciwwaga plecakowaŁyżka trapezowaSzczęki do recyklingu pojazdówŁyżka skandynawskaTyp Łyżki do kopaniaTyp Karczownik do minikoparekZ głowicą wychyłuŁyżka do BIG-BAGWyburzeniowo - sortującyPodwozia kolejoweŁyżki do skarpowaniaKarczownik do maszyn powyżej 9 tonRamki, płyty montażoweSkarpowa ażurowaTyp
Skarpowa ażurowaPrzedłużenia wysięguŁyżka trapezowaTiltraton głowica wychylnaTiltraton głowica wychylnaWersja na 2 siłownikachSkarpowa ażurowaWymieniacze podkładów kolejowychZ głowicą wychyłuSkarpowa ażurowaTyp Płaszcze okołkowaneMinikoparkiSkarpowa ażurowaPrzedłużenia wysięguWersja na 2 siłownikachWyburzeniowo - sortującyŁyżka skalnaŁyżka skalnaKciuk dociskowy hydraulicznyWersja na 1 siłownikuWersja na 1 siłowniku
Laden

do_gory