Zapytanie Ofertowe Nr 2/2021 w trybie zapytania ofertowego / zakup sprzętu pomiarowego - 1 komplet

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez / prace remonotowo-instalacyjne” w ramach Działanie: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszam do złożenia oferty cenowej na planowane do wykonania prace, opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, i których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartość 50.000 zł netto.

Załączniki do pobrania:

Kontakt / willkommen

TOKFREZ Produktionsfirma Trade Service

Targowisko 559, 32-015 Kłaj
Małopolska, POLSKA
NIP 868-111-68-18
REGON 852735319

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: biuro@tokfrez.pl

Bei detaillierten Anfragen empfehlen wir Ihnen, sich an einen unserer Spezialisten zu wenden, dessen Liste Sie unter der Registerkarte finden kontaktformular

Das könnte Sie auch interessieren:

Typ Widły koparkoweChwytak do drewnaŁyżka trapezowaTyp Łyżka skandynawskaTyp MinikoparkiMinikoparkiSzczęki do recyklingu pojazdówMaszyny powyżej 25 tonInne produktyPrzeciwwaga plecakowaZęby zrywające ripperyKarczownik do minikoparekTyp Karczownik hydraulicznyManipulator do kruszarek stacjonarnychMaszyny do 9 tonMaszyny do 25 tonSkarpowa ażurowa
Zęby zrywające ripperyTiltraton głowica wychylnaŁyżka skandynawskaWyburzeniowo - sortującyChwytak do drewnaZęby zrywające ripperyTiltraton głowica wychylnaWersja na 1 siłownikuKarczownik do maszyn powyżej 9 tonWyburzeniowo - sortującyŁyżka skalnaTyp Podwozia kolejoweKarczownik do maszyn powyżej 9 tonWersja na 1 siłownikuTyp MinikoparkiZ głowicą wychyłuŁyżka skalnaZęby zrywające ripperyZ głowicą wychyłuChwytak pięciopalczasty
Laden

do_gory