Zapytanie Ofertowe Nr 1/2022 w trybie zapytania ofertowego / Zakup i dostawa spawarki pulsacyjnej

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez / Zakup i dostawa spawarki pulsacyjnej”
w ramach Działania: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszam do złożenia oferty cenowej na planowane zakupy, opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, i których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartość 50.000 zł netto"

Załączniki do pobrania:

Kontakt / willkommen

TOKFREZ Produktionsfirma Trade Service

Targowisko 559, 32-015 Kłaj
Małopolska, POLSKA
NIP 868-111-68-18
REGON 852735319

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: biuro@tokfrez.pl

Bei detaillierten Anfragen empfehlen wir Ihnen, sich an einen unserer Spezialisten zu wenden, dessen Liste Sie unter der Registerkarte finden kontaktformular

Das könnte Sie auch interessieren:

Inne produktyŁyżka skandynawskaŁyżkiTyp Tiltraton głowica wychylnaPodwozia kolejoweWymieniacze podkładów kolejowychMaszyny do 25 tonWersja na 1 siłownikuSzczęki do recyklingu pojazdówPrzystawka niwelującaTyp Chwytak do materiałów sypkichSzybkozłączaZęby zrywające ripperyPłaszcze okołkowaneManipulatory spawalniczeChwytak do rur i prętówŁyżka trapezowaKarczownik do minikoparekChwytaki
Tiltraton głowica wychylnaPłaszcze okołkowaneTiltraton głowica wychylnaWersja na 1 siłownikuWersja na 1 siłownikuChwytak pięciopalczastyManipulatory spawalniczePodwozia kolejowePrzedłużenia wysięguMaszyny powyżej 25 tonKciuk dociskowy hydraulicznyManipulatory spawalniczePrzeciwwaga plecakowaWersja na 1 siłownikuWyburzeniowo - sortującySkarpowa ażurowaMaszyny do 35 tonWersja na 1 siłownikuWyburzeniowo - sortującyChwytak do podkładów kolejowychTyp Minikoparki
Laden

do_gory