Zapytanie Ofertowe Nr 1/2020 w trybie rozeznania rynku / Prace remontowo-instalacyjne

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez / prace remonotowo-instalacyjne” w ramach Działanie: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszam do złożenia oferty cenowej na planowane do wykonania prace, opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, i których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartość 50.000 zł netto.

Załączniki do pobrania:

Kontakt / willkommen

TOKFREZ Produktionsfirma Trade Service

Targowisko 559, 32-015 Kłaj
Małopolska, POLSKA
NIP 868-111-68-18
REGON 852735319

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: biuro@tokfrez.pl

Bei detaillierten Anfragen empfehlen wir Ihnen, sich an einen unserer Spezialisten zu wenden, dessen Liste Sie unter der Registerkarte finden kontaktformular

Das könnte Sie auch interessieren:

Wymieniacze podkładów kolejowychSiłowniki hydrauliczneWersja na 1 siłownikuŁyżka do BIG-BAGManipulator do kruszarek stacjonarnychKarczownik chwytak do pniZęby zrywające ripperyŁyżki do kopaniaTyp Maszyny do 35 tonŁyżka skandynawskaInne produktyGrabie do roślin rzecznychChwytak pięciopalczastyWidły koparkoweManipulatory spawalniczeKciuk dociskowy hydraulicznyZ głowicą wychyłuŁyżki do skarpowaniaMinikoparkiChwytak do podkładów kolejowych
Maszyny do 9 tonPodwozia kolejoweWersja na 2 siłownikachWersja na 2 siłownikachPrzedłużenia wysięguSkarpowa ażurowaŁyżka trapezowaPodwozia kolejoweWersja na 2 siłownikachChwytak pięciopalczastyKarczownik do maszyn powyżej 9 tonWymieniacze podkładów kolejowychWersja na 1 siłownikuMinikoparkiMinikoparkiSkarpowa ażurowaPrzeciwwaga plecakowaPrzedłużenia wysięguWersja na 2 siłownikachMaszyny do 9 tonŁyżka skalnaPrzystawka niwelująca
Laden

do_gory