Baggergabeln

Kontakt / willkommen

TOKFREZ Produktionsfirma Trade Service

Targowisko 559, 32-015 Kłaj
Małopolska, POLSKA
NIP 868-111-68-18
REGON 852735319

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: biuro@tokfrez.pl

Bei detaillierten Anfragen empfehlen wir Ihnen, sich an einen unserer Spezialisten zu wenden, dessen Liste Sie unter der Registerkarte finden kontaktformular

Das könnte Sie auch interessieren:

Wymieniacze podkładów kolejowychTiltraton głowica wychylno-obrotowaWersja na 1 siłownikuŁyżka do BIG-BAGChwytak do podkładów kolejowychTyp Łyżka skandynawskaKarczownik do minikoparekManipulatory spawalniczeProdukcja uszczelnieńZ głowicą wychyłuRamki, płyty montażoweMaszyny do 25 tonChwytak do drewnaPrzeciwwaga plecakowaManipulator do kruszarek stacjonarnychPrzedłużenia wysięguSiłowniki hydrauliczneChwytak pięciopalczastyPłaszcze okołkowaneGrabie do roślin rzecznych
Maszyny powyżej 25 tonPrzedłużenia wysięguTyp Łyżka skalnaWersja na 2 siłownikachWersja na 1 siłownikuMinikoparkiSkarpowa ażurowaWersja na 1 siłownikuŁyżka trapezowaTyp Maszyny do 9 tonMaszyny powyżej 25 tonMinikoparkiMaszyny powyżej 25 tonPrzedłużenia wysięguWersja na 2 siłownikachTyp Wyburzeniowo - sortującyMaszyny powyżej 25 tonWersja na 1 siłownikuZęby zrywające rippery
Laden

do_gory