Klauzula informacyjna dla klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TokFrez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą w Targowisku 559, 32-015 Kłaj.

NIP 868-111-68-18

REGON 852735319

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu wykonania zawartej umowy.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na administratorze.
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług.
 6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

 III. Kategoria danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii:

 • podstawowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, seria/numer dowodu osobistego),
 • dane dotyczące zamieszkania (adres),
 • dane umożliwiające bezpośredni kontakt (adres e-mail, numer telefonu),
 • dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego).

IV. Źródło danych osobowych i ich zakres.

Posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam udostępnione przez Panią/Pana przy zawarciu umowy.

Wszelkie posiadane przez nas dane pochodzą od Pani/Pana.

V. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pomiotom zajmującym się obsługą księgową i rachunkową Administratora danych osobowych.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora danych, jak również podmiotom tworzącym systemy informatyczne służące do zarządzania bazą danych klientów.

Powyższe będzie miało na celu jedynie realizację obowiązków ustawowych lub prawidłową realizację zawartej umowy.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane i przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z wykonywanej umowy.

 VII. Prawa osoby, której dane dotyczą.

 Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych,
 • otrzymania kopii danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ilekroć są przetwarzane na takiej podstawie,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ilekroć Pani/Pana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

VIII. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Względem Pani/Pana nie będzie stosowany proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

X. Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z TokFrez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą w Targowisku. W przypadku odmowy podania danych osobowych zawarcie i wykonywanie umowy nie będzie możliwe.

 

Kontakt / willkommen

TOKFREZ Produktionsfirma Trade Service

Targowisko 559, 32-015 Kłaj
Małopolska, POLSKA
NIP 868-111-68-18
REGON 852735319

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: biuro@tokfrez.pl

Bei detaillierten Anfragen empfehlen wir Ihnen, sich an einen unserer Spezialisten zu wenden, dessen Liste Sie unter der Registerkarte finden kontaktformular

Das könnte Sie auch interessieren:

Wyburzeniowo - sortującyManipulatory spawalniczePłaszcze okołkowaneGrabie do roślin rzecznychŁyżka skandynawskaChwytak do rur i prętówŁyżka do BIG-BAGMinikoparkiŁyżka do glinyKciuk dociskowy hydraulicznySiłowniki hydrauliczneKarczownik chwytak do pniChwytak do materiałów sypkichPrzeciwwaga plecakowaTyp Łyżka skalnaWymieniacze podkładów kolejowychChwytak pięciopalczastyMaszyny do 9 tonChwytak do drewnaPrzystawka niwelująca
Zęby zrywające ripperyMaszyny powyżej 25 tonMinikoparkiMinikoparkiWersja na 1 siłownikuWyburzeniowo - sortującyManipulatory spawalniczeMaszyny powyżej 25 tonRamki, płyty montażoweMinikoparkiPrzeciwwaga plecakowaWersja na 1 siłownikuChwytak do drewnaWyburzeniowo - sortującyTiltraton głowica wychylno-obrotowaPrzedłużenia wysięguSkarpowa ażurowaSkarpowa ażurowaWyburzeniowo - sortującyWyburzeniowo - sortującyWyburzeniowo - sortującySkarpowa ażurowa
Laden

do_gory